หน้าแรก ติดต่อเรา แผนที่ สิ้นค้า บริการ ผลงานที่ผ่านมา
 

 

ชื่องาน                 :  บริษัท ซี อาร์ จี  แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด

สถานที่                :  นิคมอุตสาหกรรม นวนคร

ประเภทงาน          :  Control Panel

ตู้ Fire Alarm       :  -

ชนิดอาคาร           โรงงานอุตสาหกรรม

ระยะเวลาทำงาน    : 30 วัน

วันเริ่มปฏิบัติงาน    : 1 ก.พ.  2555

วันที่แล้วเสร็จ        : 2 มี.ค. 2555

แล้วเสร็จ              : ภายในกำหนด

Programmer       : Mr. Prasong Jimarsa

Update               : 20 เม.ย. 2555

 


ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายคอม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

14/85 ซ. ศรีสง่า ถ. ลำลูกกา ต. คูคต อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130

โทร. 02 - 995 - 9476, โทรสาร. 02 - 532 - 1073 สายด่วน (Online 24 Hr)  086 - 309 - 7870